Taxi Bình An là thương hiệu “Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe Taxi” thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Taxi Miền Bắc

Liên hệ đặt xe: 

  • Gọi điện thoại: 0208 3545454
  • Đặt xe qua website: ww.taxibinhan.com/dat-xe
  • Đặt xe qua ứng dụng: www.taxibinhan.com/taiapp

Phản hồi khách hàng: 

Giờ làm việc: 

  • Hotline: 0911 545454
  • Hoạt động 24/7