Mục đích và phạm vi thu thập

Chúng tôi thu thập các loại thông tin cá nhân từ Quý khách tùy thuộc vào các tình huống cụ thể và loại dịch vụ mà Quý khách yêu cầu chúng tôi cung cấp.

Cụ thể, chúng tôi có thể thu thập thông tin như họ tên, số điện thoại và thông tin chi tiết chuyến đi để có thể tính toán giá cước dự kiến và phục vụ quý khách hàng tốt hơn

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về Quý khách thông qua nhiều kênh, bao gồm:

  • Cuộc gọi điện thoại,
  • Thư từ (thông qua thư, fax hoặc email),
  • Truy cập trang web của chúng tôi,
  • Trong các cuộc gọi điện trực tiếp với Quý khách.
  • Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập thông tin từ các nhà cung cấp dịch vụ khác, đại diện cho chúng tôi trong quá trình thu thập thông tin.

Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để: 

  • Sắp xếp và phục vụ hành trình di chuyển của quý khách
  • Gửi những ưu đãi, khuyến mại hay quảng cáo các dịch vụ mới của chúng tôi.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ quý khách hàng hoặc các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Cam kết bảo vệ thông tin

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách cho nhiều cơ quan thi hành pháp luật và nhiều chính phủ khác nhau trên thế giới vì mục đích bảo mật, hải quan và xuất nhập cảnh.

Ngoài những điều nêu trên, chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách mà không được Quý khách chấp thuận trừ khi việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn một mối đe dọa tới tính mạng hoặc sức khỏe hoặc được luật pháp cho phép hoặc quy định, cần thiết hợp lý để thi hành pháp luật hoặc cần thiết để thanh tra một hoạt động phạm pháp khả nghi.

Nếu Quý khách muốn truy cập thông tin cá nhân của mình, có khiếu nại về việc vi phạm quyền riêng tư của Quý khách hoặc có bất cứ câu hỏi nào về cách thức chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách, vui lòng gửi yêu cầu, khiếu nại hoặc câu hỏi của Quý khách tới email: [email protected] hoặc số điện thoại: 0911015454.

Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi hoặc khiếu nại của Quý khách trong thời gian sớm nhất có thể.