Quy định bồi thường

Sẽ được quy định theo từng hợp đồng hoặc xác nhận dịch vụ được thỏa thuận và thống nhất giữa khách hàng và TAXI BÌNH AN

Chính sách giải quyết khiếu nại

Taxi Bình An có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại từ người mua liên quan đến các giao dịch tại website, qua ứng dụng Taxi Bình An hoặc giao dịch trực tiếp.

Khi có phát sinh tranh chấp, Taxi Bình An đề cao giải pháp thương lượng và hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của khách hàng vào chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

Quy trình chúng tôi giải quyết khiếu nại

Quy trình giải quyết tranh chấp khiếu nại theo các bước sau:

  1. Người mua khiếu nại về sản phẩm dịch vụ được cùng cấp qua email: [email protected] hoặc người mua có thể phản ánh trực tiếp đến đến hotline: 0911 015454
  2. Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của công ty sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì chúng tôi sẽ có những biện pháp cụ thể trả lời và giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố, trong thời hạn 7 ngày làm việc.
  3. Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Taxi Bình An do liên quan đến bên Thứ ba cung cấp dịch vụ (đối tác cung cấp dịch vụ vận chuyển) thì ban quản trị sẽ thông báo lại cho người mua tiến trình giải quyết dựa trên quy định của Bên Thứ ba.
  4. Trường hợp chúng tôi và Bên Thứ ba không thể giải quyết được khiếu nại này thì Ban quản trị sẽ yêu cầu khách hàng đưa sự việc đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa người mua, người bán, thì một trong 2 bên người mua và người bán có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên, nhất là cho khách hàng.